cookies close

Strona wykorzystuje cookies

w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Jeżeli nie zmienisz ustawień, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Wyślij materiał

Nie wybrano pliku
Wysyłając niniejszy formularz niniejszym oświadczam, że jestem autorem przesyłanego zdjęcia/video/tekstu i zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie tego materiału na łamach epoznan.pl, wtkplay.pl, Telewizji WTK i LechTV.
codeimg

Newsletter

codeimg

Kontakt

Dane spółki
WTK Spólka z o. o.
61-144 Poznań, ul. Krzywoustego 72
Sekretariat: +48 (61) 86 86 600
fax: +48 61 860 66 01
sekretariat[at]wtk.pl
Dokumentacja spółki:
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000032559
NIP 778-11-18-905
Wysokość kapitału zakładowego: 4.044.500,00 pln
WTK Alarm
tel. +48 61 221 22 22
wtkalarm[at]wtk.pl
Marketing / reklama
Telewizja WTK
tel. +48 61 86 86 600 /120, 121/
marketing[at]wtk.pl
Studio produkcji filmowej
FilmLab
tel. +48 61 86 86 600 /151/
office[at]filmlab.com.pl

Marketing
tel. +48 61 86 86 600 /120, 121/
marketing[at]filmlab.com.pl